Matematika

Pro studenty Arcibiskupského gymnázia

Soutěže

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.

Žáci se musí sami zaregistrovat v termínu od 1. srpna do 30. září.

www.logickaolympiada.cz

Matematická olympiáda

První kolo soutěže je domácí. Zadání je k dispozici na internetových stránkách matematické olympiády.

Vypočítané úlohy je zapotřebí odevzdat vyučujícímu.
První trojici úloh do 15.11.2023 a zbylé úlohy do 5.1.2024 v případě kvart.
Primy, sekundy a tercie odevzdávají svá řešení prvních tří úloh do 19.1.2023 a zbylé úlohy do 1.3.2024.

Soutěžící se přihlašují do OSMO (Odevzdávací systém Matematické olympiády).

www.matematickaolympiada.cz/cs/olympiada-pro-zakladni-skoly

Řešení soutěžních úloh vypracujte čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu začněte na novém listě a uveďte vlevo nahoře záhlaví podle vzoru:

Karel Veselý
8. B
ZŠ, Kulaté nám. 9, 629 79 Lužany
okres Znojmo
2019/2020
Úloha Z8–I–3

Řešení pište tak, aby bylo možno sledovat váš myšlenkový postup, podrobně vysvětlete, jak jste uvažovali. Uvědomte si, že se hodnotí nejen výsledek, ke kterému jste došli, ale hlavně správnost úvah, které k němu vedly.

Pythagoriáda

Je určena všem žákům 5., 6., 7.a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o matematiku. Soutěž má dvě kola školní a okresní. Při této soutěži se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky.

https://www.pythagoriada.cz/

Matematický klokan

Mezinárodní matematická soutěž, která se v České republice koná od roku 1995. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.

matematickyklokan.net