Matematika

Pro studenty Arcibiskupského gymnázia

Korespondenční soutěže a semináře

Pikomat MFF UK

Pikomat je určen žákům 6.-9. tříd základních škol a studentům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V případě zájmu je nutné přihlásit se elektronicky na webových stránkách soutěže. Každý měsíc dostanete zadání úloh, které jsou zakomponovány do příběhu. Nemusíte vyřešit všechny úlohy série.

Pikomat je organizován studenty MFF UK a přáteli Pikomatu.

pikomat.mff.cuni.cz

PraSe

Matematický korespondenční seminář PraSe (PRAžský SEminář) je celoroční soutěž pro středo­školáky a vůbec pro každého, kdo se zajímá o mate­matiku.

https://prase.cz/

KoMáR

Matematický seminář KoMáR je určen pro všechny žáky druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří si rádi hrají s matematikou a nebojí se zajímavých příkladů.

Seminář organizují studenti Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše, pod záštitou Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity a navazuje na dlouholetou tradici semináře Pikomat.

komar.math.muni.cz

BRKOS

BRněnský KOrespondenční Seminář je organizován pod záštitou Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity. Seminář je určený pro všechny středoškolačky a středoškoláky, kteří mají rádi matematiku a řešení netradičních problémů.

brkos.math.muni.cz

Jáma lvová

Jáma lvová je korespondenční soutěž na pomezí matematiky a informatiky, kterou pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií pořádá České vysoké učení technické v Praze.

https://jamalvova.cz/